Lakirnice in sistemi

Izkušena skupina monterjev poskrbi za izvedbo montaže investicijske opreme, ne glede na lokacijo v svetu. 

Kaj obsega postavitev proizvodne lakirne linije: 

• demontažo obstoječe opreme 
    - starih lakirnih naprav 
    - jeklene konstrukcije 
    - platform 
    - verižnih transporterjev 
• montažo lakirnih linij 
    - namestitve robotov za barvanje (EcoRP ...) 
    - robotov za rokovanje (EcoOpener, door opener, hood                   opener, IRB ...) 
    - kabin 
    - nosilcev za potujoče robote 
    - rezervoarjev za barve s črpalnimi agregati 
    - cevovodov z armaturami